Helm Kubernetes için bir paket yöneticisidir.

Tek tıkla kurulum için aşağıdaki komutu terminalinize yapıştırabilirsiniz.

curl -fsSL -o get_helm.sh https://raw.githubusercontent.com/helm/helm/main/scripts/get-helm-3; chmod 700 get_helm.sh; ./get_helm.sh;