Proxmox üzerinde daha önceden nasıl Thin disk havuzu oluşturabileceğinize değindim. Aşağıdaki yazıda bulabilirsiniz.

Bir VM import gerçekleştireceksiniz fakat bu işlemi disk boyutları gereğince oluşturduğunuz LVM Thin grubunda yapmak istiyorsunuz. Fakat LVM bir volume group içerisine olduğundan teknik olarak herhangi bir yere mount edip içerisinde klasör gibi gezemiyorsunuz. Bu bağlamda biz LVM Thin üzerinde bir geçici alan oluşturup, dilediğimiz boyutu verip, import işlemlerimizi o geniş alanda yapıp daha sonra işimiz bitince sileceğiz. Konuya import işlemleri dahil değildir. Onu nasıl yapabilirim derseniz yine aşağıdaki yazıda bu konuyu da bulabilirsiniz.

Şimdi asıl konumuza gelirsek, öncelikle işlem yapacağız volume group adımızı öğrenelim.

vgs
VG  #PV #LV #SN Attr  VSize VFree  
pve  1  4  0 wz--n- 2.79t <16.38g
vgrp  1  2  0 wz--n- 36.38t <186.05g

Ben vgrp – volume group içerisinde bir alan oluşturacağım. Volume group’u inceleyelim.

lvdisplay vgrp
--- Logical volume ---
LV Name        thpl
VG Name        vgrp
LV UUID        N7Thhh-zg7f-iQlr-SdUA-PYYM-hQUa-cN8JZy
LV Write Access    read/write (activated read only)
LV Creation host, time pmx1, 2022-02-07 15:21:23 +0300
LV Pool metadata    thpl_tmeta
LV Pool data      thpl_tdata
LV Status       available
# open         0
LV Size        36.20 TiB
Allocated pool data  0.09%
Allocated metadata   10.46%
Current LE       9489613
Segments        1
Allocation       inherit
Read ahead sectors   auto
- currently set to   131072
Block device      253:10

Volume groupumuzun “vgrp” Logical volume’un ise “thpl” adında olduğunu öğrendik. Şimdi “gecici_alan” adında bir lv oluşturalım. Ben boyutunu 20 GB olarak gösteriyorum. Siz kendinize göre düzenleyin.

lvcreate -V 20G --thin -n gecici_alan vgrp/thpl

Şimdi dosya yapılandırmasını mkfs ile oluşturalım.

mkfs.ext4 /dev/vgrp/gecici_alan

Ben bu LV’yi /mnt/gecici_alan diye bir klasöre mount edeceğim. Klasörü oluşturalım.

mkdir -p /mnt/gecici_alan

Şimdi LV’yi dizine mount edelim

mount /dev/vgrp/gecici_alan /mnt/gecici_alan/

Hepsi bu kadar! Eğer bu alanı silmek isterseniz izleyeceğiniz yol da aşağıdaki gibi olacaktır

Öncelikle LV’yi umount edelim dizinden

umount /dev/vgrp/gecici_alan /mnt/gecici_alan/

Şimdi LV’yi kaldırabiliriz.

lvremove /dev/vgrp/gecici_alan
Do you really want to remove active logical volume vgrp/gecici_alan? [y/n]: y
 Logical volume "gecici_alan" successfully removed

See u in the next time!