Proxmox sunucusu üzerine takılı disklerinizi aşağıdaki kısımdan görebilirsiniz

image 4

/dev/sdb diskimizi eklemeden önce formatlayalım

wipefs -a /dev/sdb

Fiziksel volume oluşturalım

pvcreate /dev/sdb
Physical volume "/dev/sdb" successfully created.

Kontrol edelim

pvs
PV     VG Fmt Attr PSize PFree 
/dev/sda3 pve lvm2 a--  2.79t <16.38g
/dev/sdb    lvm2 --- 36.38t 36.38t

“vrgp” adında volume group oluşturalım

vgcreate vgrp /dev/sdb
Volume group "vgrp" successfully created

Disks > LVM altında oluşturduğumuz volume group’u görebilirsiniz

image 5

Diskimizin gerçek boyutuna bakalım.

lsblk
sdb         8:16  0 36.4T 0 disk 

Bu volume group için thin pool oluşturalım. Benim gerçek disk alanım 36.4TB . Bu nedenle komutta 200MB eksiğini yani 36.2T yazdım. Kurulumda bu gerekiyor.

lvcreate -L 36.2T --thinpool thpl vgrp
root@pmx1:~# lvcreate -L 36.2T --thinpool thpl vgrp
 Rounding up size to full physical extent 36.20 TiB
 Thin pool volume with chunk size 32.00 MiB can address at most <7.91 PiB of data.
 WARNING: Pool zeroing and 32.00 MiB large chunk size slows down thin provisioning.
 WARNING: Consider disabling zeroing (-Zn) or using smaller chunk size (<512.00 KiB).
 Logical volume "thpl" created.

Oluşan alanı LVM-Thin sekmesinde görebileceksiniz.

image 6

Şimdi Datacenter > Storage kısmına gidip diskimizi ekleyelim.

image 7

Ayarlarımı aşağıdaki gibi düzenleyip “Add” butonuna basıyorum.

image 8

Mutlu son…