Aşağıdaki komutla bulunduğunuz dizinin tüm klasörlerini dizin-dizin gezerek klasör izinlerini 755 olarak değiştirilir.

sudo find . -type d -exec chmod 755 {} \;

Aşağıdaki komutla bulunduğunuz dizinin içerisindeki tüm dosyaları dizin-dizin gezerek izinlerini 644 olarak değiştirir.

sudo find . -type f -exec chmod 644 {} \;

NOT: Bulunduğunuz dizini “pwd” komutu ile görebilirsiniz.

NOT 2: “.” ifadesi bulunduğunuz dizini işaret eder. . (nokta) yerine dilediğiniz dizini yazıp aynı işlemi yapabilirsiniz. Örnek olarak aşağıdaki komutu baz alabilirsiniz.

sudo find /var/log -type f -exec chmod 644 {} \;  

veya

sudo find /var/log -type d -exec chmod 755 {} \; 

BONUS NOT: Komutlar recursive çalışır. İşlem yapılacak dizindeki tüm dosya ve klasörleri baz alır. İç içe geçmiş klasörler de dahildir.