#Hızlı geçiş

Rancher Failover (Docker Persistent Data) #Bölüm 1

Rancher Failover (Syncthing) #Bölüm 2

Rancher Failover (Container Transfer) #Bölüm 3

Rancher Failover (Keep Alived) #Bölüm 4


Bu bölümde Rancher01 sunucusundaki çalışan docker dosyalarını anlık olarak Rancher02 sunucusuna aktaracağız. Böylelikle Rancher01 sunucusuna bir şey olduğunda Rancher02 sunucusu veri kaybı olmadan çalışmaya devam edebilecek. Bu kısımda Syncthing kurulumu yapıp dizin senkronizasyonunu başlatacağız.

Aşağıdaki komutları her iki Rancher sunucusu üzerinde çalıştırın.

sudo apt install curl apt-transport-https -y
curl -s https://syncthing.net/release-key.txt | sudo apt-key add -
echo "deb https://apt.syncthing.net/ syncthing release" > /etc/apt/sources.list.d/syncthing.list
sudo apt-get update -y
sudo apt-get install syncthing -y

Syncthing servis dosyasını aşağıdaki gibi düzenleyin.

nano /etc/systemd/system/[email protected]
[Unit]
Description=Syncthing - Open Source Continuous File Synchronization for %I
Documentation=man:syncthing(1)
After=network.target

[Service]
User=%i
ExecStart=/usr/bin/syncthing -no-browser -gui-address="0.0.0.0:8384" -no-restart -logflags=0
Restart=on-failure
SuccessExitStatus=3 4
RestartForceExitStatus=3 4

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Dosyayı kaydedip nano’dan çıktıktan sonra sistem servislerini reload edelim.

sudo systemctl daemon-reload

Ben root kullanıcısını kullandığım için bu kullanıcı üzerinde servisi başlatıyorum. Güvenlik amacı ile yetkisi kısıtlı olan bir kullanıcı üzerinden yapılması daha uygundur.

sudo systemctl start syncthing@root
sudo systemctl enable syncthing@root

İlgili kullanıcı üzerinden servisi kontrol ediyoruz.

sudo systemctl status syncthing@root
[email protected]
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/[email protected]; disabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2022-01-17 17:51:27 UTC; 18s ago
  Main PID: 1656520 (syncthing)
   Tasks: 21 (limit: 9427)
   Memory: 36.0M
   CGroup: /system.slice/system-syncthing.slice/[email protected]
       ├─1656520 /usr/bin/syncthing -no-browser -gui-address=0.0.0.0:8384 -no-restart -logflags=0
       └─1656542 /usr/bin/syncthing -no-browser -gui-address=0.0.0.0:8384 -no-restart -logflags=0

Bundan sonraki işlemler Web UI üzerinden devam edecek. Her iki Rancher sunucumuzun ip adresinin 8384 portundan Web UI’ye erişebiliriz.

Enteresan bir şekilde arayüz Türkçe olarak açıldı :] İşletim sistemi dili ingilizce ve lokasyon ingilizce olmasına rağmen. GEOIP üzerinden algılıyor olabilir UI. Karşımıza çıkan uyarı ekranı verilerin dış sunucuya (Syncthing sunucularına) gönderilmesini onaylıyor musunuz sorusudur. Ben hayır işaretleyip devam ediyorum.

image 56

Daha sonra ilgili Web UI için şifre belirleme kısmına giriyoruz. Belirlediğimiz şifre Basic Auth için kullanılacak.

image 57

İşaretlediğim kısımları kendinize göre doldurup “Kaydet” butonu ile işlemlere devam edin.

image 58

Root kullanıcısında uygulamayı kurduğum için gelen uyarı bunu ifade etmektedir. Tamam deyip kapatabilirsiniz.

image 59

Şimdi Rancher01 makinemizin ip adresiyle açtığımız Web UI üzerinden Rancher02 makinesini ekleyelim.

image 60
Rancher01 makinesi ile Rancher02 makinesi birbirini ağda görebildiği için karşımıza doğruda işaretlediğim Rancher02 makinesinin ID kısmı çıkmaktadır. Mavi kısmına tıkladıktan sonra Cihaz Kimliği kısmını otomatik olarak dolduracaktır. Cihaz adı kısmına “Rancher02” yazıyorum. Ardından Kaydet butonuna basıp işlemlere devam edin.
image 64

Eylemler > Ayarlar menüsüne tıklayın.

image 65

Klasör Varsayılanlarını Düzenle kısmına basıp devam edin.

image 67
Genel kısmındaki Klasör Yolu kısmını Docker üzerinde çalışan Rancher persistent data yolumuzu bir üst klasörünü gösterelim. Önceki dökümanda bu yolu /opt/rancher olarak değiştirmiştik. Bu nedenle /opt olarak gösteriyoruz.
image 77

Paylaşma menüsüne geçip, “Bu klasörün paylaşılacağı ilave cihazları seçin” kısmının altında isimlendirdiğimiz Rancher02 makinesini işaretliyoruz.

image 69
Gelişmiş menüsündeki ayarları aşağıdaki gibi düzenleyin. Ardından Kaydet butonuna basın.
image 70

Şimdi Rancher02 ip adresinden Web UI’ye bağlanıyoruz. Karşımıza Rancher01 Web UI’de eklediğimiz işlemin uyarısı çıkıyor. Cihaz Ekle butonuna basıp kabul ediyoruz.

image 71
Ardından Kaydet butonuna basıyoruz.
image 72

Rancher02 Web UI’de – Eylemler > Ayarlar menüsüne tıklayın.

image 65

Aynı şekilde “Klasör Varsayılanlarını Düzenle” kısmına tıklayalım.

image 73
Genel kısmının ayarlarını aşağıdaki gibi yapalım tekrardan.
image 77

Paylaşma menüsünde Rancher01 makinesini seçelim.

image 75
Gelişmiş kısmındaki ayarları aşağıdaki gibi yapalım. Ardından “Kaydet” butonuna basıp çıkalım.
image 76

Rancher01 makinesinin Web UI kısmına girip “Klasör Ekle” butonuna basalım.

image 78
Genel kısmını aşağıdaki gibi düzenleyin. Ardından “Kaydet” butonuna basın.
image 79

Ardından tarama yapacaktır.

image 80

Şimdi Rancher02 Web UI ‘ye girelim ve karşımıza çıkan uyarıya “Ekle” diyerek devam edelim. Ardından Kaydet diyelim.

image 81
image 82
Ardından eşitleme başlayacaktır.
image 83