KEDA Nedir?

KEDA (Kubernetes-based Event-Driven Autoscaling) bir Kubernetes (K8s) uygulaması olarak çalışır ve K8s clusterlerinde event-driven scaling (olay bazlı ölçeklendirme) sağlar. Bu, uygulamaların dinamik olarak yüklerine göre ölçeklendirilebilmesini sağlar.

keda

KEDA, uygulamanızın birçok farklı kaynaktan olayları dinleyebildiği için çok yönlü bir araçtır. Örneğin, bir HTTP isteği, bir message queue veya bir IoT cihazından gelen bir veriyi scaling işlemlerinde kullanabilir. KEDA, bu olayları dinler ve uygulamanızın yüküne göre ölçeklendirir. Bu, uygulamanızın daha yüksek performans ve daha düşük maliyetle çalışmasını sağlar.

KEDA’yı kurmak için Helm kullanabilirsiniz. Helm, K8s cluster’larına paketler (örneğin uygulamalar ve hizmetler) yüklemek için kullanılan bir araçtır. Öncelikle, Helm’i kurmanız gerekir. Bunu yapmak için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz:

curl https://raw.githubusercontent.com/helm/helm/master/scripts/get-helm-3 | bash

Daha sonra, KEDA’yı Helm ile kurmak için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz:

helm repo add kedacore https://kedacore.github.io/charts
helm install keda kedacore/keda

Bu komutlar, KEDA’yı clusterinize kurar ve tüm gereken K8s objelerini oluşturur.

KEDA’yı kullanmak için, uygulamanızı KEDA ile birlikte çalıştıracak şekilde yapılandırmanız gerekir. Bu, uygulamanızın bir “ScaledObject” olarak tanımlanmasını gerektirir. ScaledObject, uygulamanızın nasıl ölçeklendirileceğini belirtir. Örneğin, uygulamanızın bir HTTP isteği aldığında veya bir message queue mesajı aldığında ölçeklendirileceğini belirtebilirsiniz. ScaledObject ayrıca, uygulamanızın hangi koşullar altında ölçeklendirileceğini de belirtir. Örneğin, uygulamanızın CPU kullanımı yüksek olduğunda veya bellek kullanımı yüksek olduğunda ölçeklendirileceğini belirtebilirsiniz.

Belirli bir zaman aralığında yüksek CPU kullanımı olan bir uygulamanın ölçeklendirilmesi

apiVersion: keda.k8s.io/v1alpha1
kind: ScaledObject
metadata:
 name: my-scaledobject
spec:
 scaleTargetRef:
  deploymentName: my-deployment
 triggers:
 - type: periodic
  metadata:
   interval: "30s"
  scaleMetric:
   type: cpu
   resourceName: my-service
   targetAverageUtilization: 75

Bu ScaledObject, “my-deployment” adlı bir deployment’ı her 30 saniyede bir kez ölçeklendirir ve bu deployment’ın CPU kullanımı yüksek olduğunda ölçeklendirme yapar. Ölçeklendirme için, “my-service” adlı bir hizmetin ortalama CPU kullanımının %75’in üstünde olması gerekir.

HTTP isteklerine göre ölçeklendirilen bir uygulamanın ölçeklendirilmesi

apiVersion: keda.k8s.io/v1alpha1
kind: ScaledObject
metadata:
 name: my-scaledobject
spec:
 scaleTargetRef:
  deploymentName: my-deployment
 triggers:
 - type: httptrigger
  metadata:
   method: POST
   url: http://my-service/users
  scaleMetric:
   type: httprate
   resourceName: my-service
   targetAverageValue: 10
   maxScaleOutRate: 5
   minScaleInRate: 1
   cooldownPeriod: "30s"

Bu ScaledObject, “my-deployment” adlı bir deployment’ı HTTP isteklerine göre ölçeklendirir ve bu deployment’ın isteklerin ortalama sayısı yüksek olduğunda ölçeklendirme yapar. Ölçeklendirme için, “my-service” adlı bir hizmetin ortalama istek sayısının 10’tan fazla olması gerekir. Ayrıca, bu ScaledObject aynı zamanda ölçeklendirme hızını kısıtlar ve ölçeklendirme sonrası bir “cooldown” periyodu belirtir. Bu, ölçeklendirme işleminin birkaç kez arka arkaya yapılmasını önler ve uygulamanın performansını korur.

Bir message queue’dan gelen mesajları dinleyen ve bu mesajların sayısına göre ölçeklendirilen bir uygulamanın ölçeklendirilmesi

apiVersion: keda.k8s.io/v1alpha1
kind: ScaledObject
metadata:
 name: my-scaledobject
spec:
 scaleTargetRef:
  deploymentName: my-deployment
 triggers:
 - type: mqtrigger
  metadata:
   queueName: my-queue
   connectionString: "amqp://user:password@localhost:5672/vhost"
   authMode: plain
  scaleMetric:
   type: messagecount
   resourceName: my-queue
   targetAverageValue: 1000
   maxScaleOutRate: 5
   minScaleInRate: 1
   cooldownPeriod: "30s"

Bu ScaledObject, “my-deployment” adlı bir deployment’ı “my-queue” adlı bir message queue’dan gelen mesajları dinleyerek ölçeklendirir ve bu queue’daki mesaj sayısı yüksek olduğunda ölçeklendirme yapar. Ölçeklendirme için, “my-queue” adlı bir message queue’daki ortalama mesaj sayısının 1000’ten fazla olması gerekir. Ayrıca, bu ScaledObject aynı zamanda ölçeklendirme hızını kısıtlar ve ölçeklendirme sonrası bir “cooldown” periyodu belirtir.

Bir IoT cihazından gelen verilere göre ölçeklendirilen bir uygulamanın ölçeklendirilmesi

apiVersion: keda.k8s.io/v1alpha1
kind: ScaledObject
metadata:
 name: my-scaledobject
spec:
 scaleTargetRef:
  deploymentName: my-deployment
 triggers:
 - type: iotdevice
  metadata:
   connectionString: "HostName=my-iot-hub.azure-devices.net;DeviceId=my-device;SharedAccessKey=XYZ"
  scaleMetric:
   type: devicetelemetry
   resourceName: my-device
   targetAverageValue: 75
   metricName: "temperature"
   maxScaleOutRate: 5
   minScaleInRate: 1
   cooldownPeriod: "30s"

Bu ScaledObject, “my-deployment” adlı bir deployment’ı “my-device” adlı bir IoT cihazından gelen verilere göre ölçeklendirir ve bu cihazdan gelen “temperature” adlı bir verinin değeri yüksek olduğunda ölçeklendirme yapar. Ölçeklendirme için, “my-device” adlı bir IoT cihazından gelen ortalama “temperature” değerinin 75’ten fazla olması gerekir. Ayrıca, bu ScaledObject aynı zamanda ölçeklendirme hızını kısıtlar ve ölçeklendirme sonrası bir “cooldown” periyodu belirtir.

Bir veritabanı tablosundaki satır sayısına göre ölçeklendirilen bir uygulamanın ölçeklendirilmesi

apiVersion: keda.k8s.io/v1alpha1
kind: ScaledObject
metadata:
 name: my-scaledobject
spec:
 scaleTargetRef:
  deploymentName: my-deployment
 triggers:
 - type: dbpoller
  metadata:
   connectionString: "Server=my-server;Database=my-db;User Id=my-user;Password=my-password;"
   query: "SELECT COUNT(*) FROM my-table"
   pollInterval: "30s"
  scaleMetric:
   type: custom
   resourceName: my-table
   targetAverageValue: 100000
   maxScaleOutRate: 5
   minScaleInRate: 1
   cooldownPeriod: "30s"

Bu ScaledObject, “my-deployment” adlı bir deployment’ı veritabanı tablosu “my-table” için her 30 saniyede bir kez sorgu çalıştırarak ölçeklendirir ve bu tablonun satır sayısı yüksek olduğunda ölçeklendirme yapar. Ölçeklendirme için, “my-table” adlı veritabanı tablosundaki ortalama satır sayısının 100000’ten fazla olması gerekir. Ayrıca, bu ScaledObject aynı zamanda ölçeklendirme hızını kısıtlar ve ölçeklendirme sonrası bir “cooldown” periyodu belirtir.

Bir dosya sistemindeki dosya sayısına göre ölçeklendirilen bir uygulamanın ölçeklendirilmesi

apiVersion: keda.k8s.io/v1alpha1
kind: ScaledObject
metadata:
 name: my-scaledobject
spec:
 scaleTargetRef:
  deploymentName: my-deployment
 triggers:
 - type: fsnotify
  metadata:
   directoryPath: "/path/to/my/directory"
   fileType: .csv
  scaleMetric:
   type: filecount
   resourceName: my-directory
   targetAverageValue: 10000
   maxScaleOutRate: 5
   minScaleInRate: 1
   cooldownPeriod: "30s"

Bu ScaledObject, “my-deployment” adlı bir deployment’ı “my-directory” adlı bir dosya sistemi klasörünü dinleyerek ölçeklendirir ve bu klasörde “.csv” tipli dosyaların sayısı yüksek olduğunda ölçeklendirme yapar. Ölçeklendirme için, “my-directory” adlı dosya sistemi klasöründeki ortalama “.csv” dosya sayısının 10000’ten fazla olması gerekir. Ayrıca, bu ScaledObject aynı zamanda ölçeklendirme hızını kısıtlar ve ölçeklendirme sonrası bir “cooldown” periyodu belirtir.

Ayrıca Kubernetes HPA ile ilgili bu yazımı da inceleyebilirsiniz.