lsblk

Yukarıdaki komut ile eklediğiniz yeni diskinizin ismini öğrenin. Örnek çıktı aşağıdaki gibidir.

NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda         8:0  0 953.9G 0 disk 
├─sda1        8:1  0 1007K 0 part 
├─sda2        8:2  0  512M 0 part /boot/efi
└─sda3        8:3  0 953.4G 0 part 
 ├─pve-swap    253:0  0   8G 0 lvm [SWAP]
 ├─pve-root    253:1  0  96G 0 lvm /
 ├─pve-data_tmeta 253:2  0  8.3G 0 lvm 
 │ └─pve-data   253:4  0 816.7G 0 lvm 
 └─pve-data_tdata 253:3  0 816.7G 0 lvm 
  └─pve-data   253:4  0 816.7G 0 lvm 
sdb         8:16  0 953.9G 0 disk 
└─sdb1        8:17  0 953.9G 0 part 
sr0         11:0  1 986.1M 0 rom 

Benim eklemek istediğim disk yukarıdaki sdb altındaki sdb1 partition’ı.

Aşağıdaki komut ile ilgili diskin bilgilerini öğrenin.

blkid /dev/sdb1

Örnek çıktı aşağıdaki gibidir

root@pmdev:/# blkid /dev/sdb1
/dev/sdb1: LABEL="Yeni Birim" BLOCK_SIZE="512" UUID="76FE0E7CFE0E34C1" TYPE="ntfs" PARTUUID="a20f7fb1-01"

Aşağıdaki komut ile nfts-3g paketini kurun.

apt-get install ntfs-3g -y

Aşağıdaki komut ile ilgili diski hangi klasöre mount edeceksiniz klasörü oluşturun. Ben /mnt/sdb1 dizinine diskimi ekleyeceğim.

mkdir -p /mnt/sdb1/

#Solutions – 1 (Kısa yol – Only Read)

Geçici mount ederek işinizi çözün.

mount /dev/sdb1 /mnt/sdb1

#Solutions -2 (Uzun Yol – Read and Write)

Kalıcı mount ederek işinizi çözün.

Öncelikle nano paketiniz kurulu değilse paketi kurun.

apt-get install nano -y

Ardından aşağıdaki komut ile /etc/fstab dosyasını açın.

nano /etc/fstab

Yeni satır olarak aşağıdaki komuttaki UUID ve mount dizinini kendinize göre değiştirerek ekleyin.

UUID="76FE0E7CFE0E34C1" /mnt/sdb1/ ntfs-3g rw,uid=1000,gid=1000,dmask=0002,fmask=0003 0 0

CTRL + X ardından Y tuşuna basarak dosyayı kaydedin.

Aşağıdaki komut ile fstab’a eklediğimiz diski mount ettirelim.

mount -a

Aşağıdaki komutla kontrol sağladığınızda diskinizin ilgili dizine eklendiğini görebilirsiniz.

root@pmdev:/# df -h
Filesystem      Size Used Avail Use% Mounted on
udev          16G   0  16G  0% /dev
tmpfs         3.2G 1.4M 3.2G  1% /run
/dev/mapper/pve-root  94G 2.7G  87G  3% /
tmpfs         16G  46M  16G  1% /dev/shm
tmpfs         5.0M   0 5.0M  0% /run/lock
/dev/sda2       511M 328K 511M  1% /boot/efi
/dev/fuse       128M  16K 128M  1% /etc/pve
tmpfs         3.2G   0 3.2G  0% /run/user/0
/dev/sdb1       954G 126G 829G 14% /mnt/sdb1
cd /mnt/sdb1/

İlgili dizine giderek artık disk içerisindeki dosyalarımızı görebiliriz.