Ddosify Nedir?

Yüksek performanslı yük testi aracıdır. HTTP, HTTPS ve HTTP/2 protokolleri üzerinden destek verir. JSON üzerinden senaryonuzu hazırlayıp tek bir satır kod yazmadan load testlerinizi yapabiliyorsunuz. Farklı yük tipi seçenekleri sunar. Bunlar Linear, Incremental ve Waved olarak geçer. Ddosify’ı macOS & Linux’a kurabilirsiniz, docker üzerinde ayağa kaldırabilirsiniz veya Windowsta bile çalıştırabilirsiniz. Biz en basit kurulum seçeneği olan docker üzerinden ilerleyeceğiz.

Ddosify Kurulumu

Docker Kurulumu

Öncelikle işletim sisteminde Docker’ın yüklü olması gerekmektedir. Eğer işletim sisteminizde docker yüklü değilse aşağıdaki yazımdan basitçe kurulum adımını uygulayabilirsiniz.

Ddosify’ın Docker Üzerinden Ayağa Kaldırılması

Aşağıdaki komutla Ddosify’ı ayağa kaldırıp -it ile içerisine doğrudan girebiliriz.

docker run -it --rm ddosify/ddosify
ddosify

Kullanım Tipleri

Basit Kullanım

ddosify -t google.com
image 13

Parametrelerle Kullanım

Aşağıdaki kodda -t hedef adres, -n kaç adet istek gönderileceği, -d kaç saniye boyunca isteğin devam edeceği, -p protokol, -m istek tipi, -T timeout süresini, -o stdout-json ise çıktının json formatında verilmesini ifade eder.

ddosify -t google.com -n 1000 -d 20 -p HTTPS -m PUT -T 7 -o stdout-json
image 15

Senaryo Bazlı Kullanım

Örnek senaryo dosyamız aşağıdaki gibi olsun;

* config.json

{
  "request_count": 20,
  "load_type": "linear",
  "duration": 5,
  "manual_load": [
    {"duration": 5, "count": 5},
    {"duration": 6, "count": 10},
    {"duration": 7, "count": 20}
  ],
  "proxy": "http://proxy_host.com:proxy_port",
  "output": "stdout",
  "steps": [
    {
      "id": 1,
      "url": "https://test_site1.com/endpoint_1",
      "protocol": "https",
      "method": "POST",
      "headers": {
        "Content-Type": "application/xml",
        "header1": "header2"
      },
      "payload": "Body content 1",
      "timeout": 3,
      "sleep": "300-500",
      "auth": {
        "username": "test_user",
        "password": "12345"
      },
      "others": {
        "keep-alive": true,
        "disableCompression": false,
        "h2": true,
        "disable-redirect": true
      }
    },
    {
      "id": 2,
      "url": "https://test_site1.com/endpoint_2",
      "method": "GET",
      "payload_file": "config_examples/payload.txt",
      "timeout": 2,
      "sleep": "1000"
    },
    {
      "id": 3,
      "url": "https://test_site1.com/endpoint_3",
      "method": "POST",
      "payload_multipart": [
        {
          "name": "[field-name]",
          "value": "[field-value]"
        },
        {
          "name": "[field-name]",
          "value": "./test.png",
          "type": "file"
        },
        {
          "name": "[field-name]",
          "value": "http://test.com/test.png",
          "type": "file",
          "src": "remote"
        }
      ],
      "timeout": 2
    }
  ]
}

* payload.txt

body file 1111111111
body file 22222222222

Ddosify, önce http://proxy_host.com:proxy_port üzerinden basic auth bilgileri ile test_user:12345 3 saniyelik bir zaman aşımı kullanarak https://test_site1.com/endpoint_1 adresine HTTP/2 POST isteği gönderir. Yanıt alındıktan sonra payload.txt dosyasında yer alan payload ile birlikte https://test_site1.com/endpoint_2 adresine HTTPS GET isteğini 2 saniyelik zaman aşımı ile gönderilir. Bu flow 5 saniyede 20 defa tekrarlanacak ve stdout’a yazılacaktır.

ddosify -config config.json

Dinamik Değişkenlerle Kullanım

Ddosify , https://target_site.com/{{_randomInt}} adresine 10 saniyede toplam 100 GET isteği gönderir. {{_randomInt}} path, her istekte 1 ile 1000 arasında rasgele tamsayılar üretir. Dinamik değişkenler URLheaderspayload (body) and basic authentication olarak kullanılabilir. Bu örnekte Ddosify, başlıkta rastgele bir user agent ve body’de rastgele bir şehir oluşturur. Dinamik değişkenlerin tam listesine buradan ulaşabilirsiniz.

ddosify -t target_site.com/{{_randomInt}} -d 10 -n 100 -h 'User-Agent: {{_randomUserAgent}}' -b '{"city": "{{_randomCity}}"}'

Commandline Flag’leri

FlagDescriptionTypeDefaultRequired?
-tTarget website URL. Example: https://ddosify.comstringYes
-nTotal request countint100No
-dTest duration in seconds.int10No
-pProtocol of the request. Supported protocols are HTTP, HTTPS. HTTP/2 support is only available by using a config file as described. More protocols will be added.stringHTTPSNo
-mRequest method. Available methods for HTTP(s) are GET, POST, PUT, DELETE, HEAD, PATCH, OPTIONSstringGETNo
-bThe payload of the network packet. AKA body for the HTTP.stringNo
-aBasic authentication. Usage: -a username:passwordstringNo
-hHeaders of the request. You can provide multiple headers with multiple -h flag. Usage: -h 'Accept: text/html'stringNo
-TTimeout of the request in seconds.int5No
-PProxy address as host:port. -P 'http://user:pass@proxy_host.com:port'stringNo
-oTest result output destination. Supported outputs are [stdout, stdout-json] Other output types will be added.stringstdoutNo
-lType of the load test. Ddosify supports 3 load types.stringlinearNo
--configConfig File of the load test.stringNo
--versionPrints version, git commit, built date (utc), go information and quitNo
--cert_pathA path to a certificate file (usually called ‘cert.pem’)No
--cert_key_pathA path to a certificate key file (usually called ‘key.pem’)No

Yük Tipleri

Linear

ddosify -t target_site.com -l linear

Aşağıdaki görselden de anlaşılacağı üzere istekler sabit bir oranda iletilir.

linear

Incremental

ddosify -t target_site.com -l incremental

Aşağıdaki resimden de anlaşılacağı üzere istek sayısı doğrusal oranda iletilir.

incremental

Waved

ddosify -t target_site.com -l waved

Aşağıdaki resimden de anlaşıldığı üzere istekler sayısı başlangıçta artık daha sonradan azalan ve tekrardan -artan azalan şeklinde iletilir.

waved