Repo paketini güncelleyelim

sudo yum-config-manager --enable ol7_kvm_utils ol7_UEKR6

İlgili paketleri kuralım

sudo yum groupinstall "Virtualization Host"
sudo yum install qemu-kvm virt-install virt-viewer

Tüm paketleri update edelim

yum update -y

Sunucuyu yeniden başlatalım

reboot