Öncelikle Cert-manager ‘i kubernetes’te dağıtıyoruz.

kubectl apply --validate=false -f https://github.com/jetstack/cert-manager/releases/download/v1.6.1/cert-manager.yaml

Let’s encrypt bir sandbox ortamına sahip. İlk olarak, API kullanım sınırlaması nedeniyle bir sandbox düzenleyicisi oluşturuyoruz.

apiVersion: cert-manager.io/v1
kind: Issuer
metadata:
 name: letsencrypt-staging
 namespace: jenkins
spec:
 acme:
  server: https://acme-staging-v02.api.letsencrypt.org/directory
  email: [email protected]
  privateKeySecretRef:
   name: letsencrypt-staging
  solvers:
  - http01:
    ingress:
     class: nginx

Email kısmındaki [email protected] kısmını kendi e-posta adresiniz ile değiştirin. Let’s encrypt sertifika bitiş süreleri yaklaştığında veya tamamen bittiğinde size bir e-posta gönderir.

Namespace kısmında ingress ve servisiniz hangi namespace üzerinde çalışıyorsa onu yazın. Ben Jenkins namespace için SSL kuracağım.

Yukarıdaki komutları bir dosyaya kaydettikten sonra Kubernetes üzerinde ayağa kaldırıyoruz.

kubectl apply -f dosyaadi.yaml
issuer.cert-manager.io "letsencrypt-staging" created

Şimdi production issuer kaldırıyoruz

apiVersion: cert-manager.io/v1
kind: Issuer
metadata:
 name: letsencrypt-prod
 namespace: jenkins
spec:
 acme:
  server: https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory
  email: [email protected]
  privateKeySecretRef:
   name: letsencrypt-prod
  solvers:
  - http01:
    ingress:
     class: nginx

Email kısmındaki [email protected] kısmını kendi e-posta adresiniz ile değiştirin. Let’s encrypt sertifika bitiş süreleri yaklaştığında veya tamamen bittiğinde size bir e-posta gönderir.

Yukarıdaki komutları bir dosyaya kaydettikten sonra Kubernetes üzerinde ayağa kaldırıyoruz.

kubectl apply -f dosyaadi.yaml

Şimdi SSL kuracağımız ingress’in annotations kısmına aşağıdaki ifadeleri ekliyoruz.

annotations:
 cert-manager.io/issuer: "letsencrypt-staging"
spec:
 tls:
 - hosts:
  - sezer.test
  secretName: quickstart-example-tls

sezer.test alan adını kendi alan adınız ile değiştirmeyi unutmayın!

Ardından aşağıdaki komutla app namespace üzerindeki sertifikaları kontrol ediyoruz. Ready true olunca prod kısmına geçeceğiz.

kubectl get certificate -n jenkins
NAME           READY  SECRET          AGE
quickstart-example-tls  True  quickstart-example-tls  3m

Harika! Şimdi tekrardan SSL kuracağımız ingress’e gidip annotations kısmına eklediğimiz ifadeyi değiştirip kaydedelim.

annotations:
 #cert-manager.io/issuer: "letsencrypt-staging"
 cert-manager.io/issuer: "letsencrypt-prod"

Ingress’i tekrar kaydettikten sonra sertifikanın oluşması bir kaç dakikayı bulabilir.

Aşağıdaki komutla detayları görebiliriz.

kubectl describe certificate quickstart-example-tls -n jenkins
Reason:        CertIssued
  Status:        True
  Type:         Ready
Events:
 Type   Reason     Age        From     Message
 ----   ------     ----        ----     -------
 Normal  CreateOrder   9m         cert-manager Created new ACME order, attempting validation...
 Normal  DomainVerified 8m         cert-manager Domain "sezer.test" verified with "http-01" validation
 Normal  IssueCert    8m         cert-manager Issuing certificate...
 Normal  CertObtained  7m         cert-manager Obtained certificate from ACME server
 Normal  CertIssued   7m         cert-manager Certificate issued Successfully

Artık tüm Kubernetes projelerinizde SSL kullanmamak için hiçbir mazeretiniz yok!