Bir dosyanın veya dizinin chmod değerini rakamsal olarak görmek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz

stat -c "%a %n" /root

Tek komut ile bir dosya oluşturabilir ve içerisine alt alta gelen yazılar yazabilirsiniz

cat <<EOF >> dosyaadi.txt
bla bla bla
bla
bla
bla
bla
EOF

Aşağıdaki komutla işletim sistemi detaylarını görebilirsiniz

cat /etc/release-os*

IP Routelarını görmek için aşağıdaki komutu kullan

ip route
10.0.0.0/24 dev vmbr3 proto kernel scope link src 10.0.0.0 

IP route silmek için aşağıdaki komutu kullan

ip route del 10.0.0.0/24 dev vmbr3

IP rule larını görmek için aşağıdaki komutu kullan

ip rule
32765:  from 10.10.0.10 lookup main

IP rule’unu silmek için aşağıdaki komutu kullan

ip rule delete from 10.10.0.10

Belirli bir dizindeki dosyaların içerisinde string’e bakarak dosyayı silen komut.

rm -f find . | xargs grep -li [email protected]

History’e tarih eklemek için aşağıdaki komut kullanılabilir.

export HISTTIMEFORMAT="%F %T "

Bu yazı ara ara güncellenecektir…